Το “Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον” δεν είχε σχέση με την “Φιλική Εταιρεία” ούτε με την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Go to top