Ο ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 1877 (ΤΟΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (του Α. Synvet)

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ -ΕΛΛΑΔΑΣ -ΑΛΒΑΝΙΑΣ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ -ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 1877  — Δημοσιεύω με επιφύλαξη τον εθνογραφικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Τουρκίας του 1877, όπως τον έφτιαξε ο Α. Synvet. Επιφύλαξη, όχι διατί δεν απεικονίζει την πραγματικότητα, αλλά διότι τη περίοδο 1870-1890 υπήρξε μεγάλη επιδημία κατασκευής εθνογραφικών χαρτών, ανάλογα με τις βλέψεις των τότε ισχυρών και των δορυφόρων τους στη Βαλκανική χερσόνησο, επί του πτώματος της καταρρέουσας Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

  — Ο Alexandre Synvet ήταν σπουδαίος γεωγράφος και από το 1868 ήταν καθηγητής γεωγραφίας στο Γαλλόφωνο Αυτοκρατορικό Λύκειο της Κωνσταντινούπολης. Στη κυριολεξία είχε οργώσει τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Βουλγαρία και πολλές άλλες Τούρκικες τότε περιοχές και είχε καταγράψει λεπτομερώς τους Ελληνικούς πληθυσμούς. Εκπροσώπησε επίσημα την Τουρκία σε πολλά διεθνή συνέδρια.

  — Βούλγαρος και Σλάβος συνάδελφοί του, οι οποίοι επίσης την ίδια περίπου χρονολογία συνέταξαν χάρτες της ίδιας Βαλκανικής περιοχής,  κατηγόρησαν τον Alexandre Synvet ως εκτελεστικό όργανο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο χάρτης του Alexandre Synvet, μαζί με τους χάρτες των Στάνφορντ και Μπιανκόνι, χρησιμοποιήθησαν από την Ελληνική αντιπροσωπεία στο Συνέδριο του Βερολίνου, όπου έτυχαν άγριας υποδοχής από Βούλγαρους και Σέρβους, κυρίως διότι οι χάρτες των Στάνφορντ και Μπιανκόνι περιείχαν υπερβολές. Όμως οι λεπτομέρειες των ερευνών του Alexandre Synvet, έγιναν διεθνώς, ένα σοβαρότατο ανάχωμα στον Βουλγάρικο επεκτατισμό.

  — Είναι αξιοσημείωτο, ότι ο χάρτης του Alexandre Synvet, ελάχιστες διαφορές έχει από τις απόψεις των εθνολόγων Konstantin Jireček (Jireček Line του 1911) και Milan Šufflay (Šufflay Line του 1928) που είχαν προσληφθεί από τους Αλβανούς 34 και 51 χρόνια αργότερα.

   — Για σοβαρούς λόγους τακτικής, υιοθετώ τις  Jireček Line του 1911 και Šufflay Line του 1928, δευτερευόντως δε και συμπληρωματικώς,  και τον χάρτη του Alexandre Synvet

.

 

Δημοσιεύθηκε στην ΙΣΤΟΡΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε , , , , , , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.