Φανής Μιχαλοπούλου: Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης κι΄ η επανάσταση της Εύβοιας (βιβλίο)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 5-6«…..Υπερτάτη Βουλή,
Μόλις. τέλος πάντων, θεία χάριτι, διεσώθην από τας αιμοβόρους χείρας των απανθρώπων τυράννων του έθνους μας. Πόσα δεινά έπαθον κατά το διετές τούτο της ελληνικής επαναστάσεως διάστημα είναι ανεκδιήγητα. Ούτε η εις σκοτεινοτάτην φυλακήν συνεχής διατριβή μου, ούτε η στέρησις της περιουσίας μου, ούτε αι καθημεριναί ύβρεις, ούτε και αυτής της ζωής ο κίνδυνος, δεν με έκαμον τόσον να αδημονώ, όσον όταν ηναγκαζόμην να είμαι μακράν από τα τέκνα μου, τους χριστιανούς και να μην ημπορώ να συναγωνίζωμαιεις τον ιερόν υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνα. Αλλ’  ήδη πλέον επακούουσα η θεία πρόνοια των βαρυτάτων μου στεναγμών και επικαμφθείσα εις τα καθ΄ ώραν εκχυνόμενα δάκρυά μου, ένευσε να με λυτρώσει από τας χείρας των διωκτών της πίστεως, της τιμής και της ελευθερίας του γένους μας.
Διασωθείς λοιπόν παρ΄ ελπίδα, εδάκρυσα της χαράς τα δάκρυα και καταφυγών εις την Κεντρικήν Διοίκησην του Σεβαστού Άρειου Πάγου, έκρινα εύλογον να εμφανιστώ δια του ταπεινού μου και προς την υπερτάτην Βουλήν, προσφέρων εμαυτόν ευπειθή και πρόθυμον εις τας υψηλάς διαταγάς και παρακαλών θερμώς να με επιτάξη εις παν ότι ήθελε με κρίνει άξιον και θέλω προσπαθήσει να το εκπληρώσω δια της επιμόνου προσηλώσεως εις την διοίκησιν, ενεργών πάντοτε, όσον το κατά δύναμιν, παν ότι συμφέρει εις την Ελλάδα και μάλιστα εις τον λαόν της νήσου ταύτης, μεταξύ των οποίων διέτριψα το πλέον μέρος της ζωής μου.
Ας με προστάξει λοιπόν, η υπερτάτη Βουλή εις ότι κρίνει συμφέρον της πατρίδος και θέλει με εύρει ευπειθέστατον και προθυμότατον. Περί δε της ενεστώσης πολιτικής και πολεμικής καταστάσεως της νήσου ταύτης (Ευβοίας) πληροφορείσθε από την παρούσαν αναφοράν των κατοίκων της.
Εκ Ξηροχωρίου τη 22 Ιανουαρίου 1823
  + Ο Ευρίπου Γριγόριος»

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 7-8ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 9-10ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 11-12ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 13-14ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 15-16ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 17-18ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 19-20ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 21-22ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 23-24ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 25-26ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 27-28ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 29-30ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 31-32ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 33-34ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 35-36ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 37-38ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 39-40ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 41-42ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΚΙ΄ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 43-44ΠΗΓΗ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ, ΗΓΕΤΕΣ του 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε , , , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.